Problemutredning

Om du har upplevt problembeteenden hos din hund under längre tid, om den har varit med om något trauma eller har mera komplexa svårigheter såsom rädslor, stress, aggressivitet, ensamhetsproblem mm kan man ana att kommer att ta sin tid att lösa och ändra på beteendena.
Då är det ett utredningspaket du och din hund behöver.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några "mirakelkurer" utan lösningen ligger i förståelse och i en massa jobb! Den som visar om vi tänkt rätt för att komma åt lösningen till problemet är ju hunden - och om den ska få en chans att förstå och hinna visa oss att den förstått vad vi vill så måste hunden ges tid, tålamod och träning. Det är Du tillsammans med din hund som gör förändringen! Jag som hundpsykolog och instruktör är "bara" kartläsaren. 

För att få ut mesta möjliga utav utredningen finns det några punkter som är viktiga att hålla sig till.

Hundägarens uppgift:

 • Svara uppriktigt på alla frågor
 • Svara så noggrant du kan på alla frågor 
 • Ge din bild och din upplevelse av hunden.
 • Följa träningsråden så att det går att följa hundens utveckling över längre tid.
 • Hålla kontakten under utredningens gång och vid behov
 

Hundpsykologens uppgift:

 • Ställa frågor som hjälper till att hitta orsakerna bakom problemet.
 • Hjälpa dig att förstå och kanske se ett mönster i det hunden gör.
 • Ge vägledning under utredningens gång.
 

Saker som kan vara bra att ha tänkt på före första besöket:

 • Viktiga händelser i hundens liv.
 • Hur er vardag med hunden ser ut.
 • Hur problemet startade och hur det såg ut från början.

 
Hur går det till:
Startas upp med fristående Uppstartssamtal på 1,5h utöver paketets timmar.  (fn 1500kr)
Därefter återbesök 4h.
Totalt 5,5h på detta sätt

Vill man välja kortare paket ingår uppstartsbesöket i paktets timmar och är då totalt 4h

Paketet innehåller:
4-5,5h förlagda enligt överenskommet upplägg
30 min Telefon/mailcoaching
 
Alla råd nedskrivna 

Kostnad:
Alt 1:
Uppstartsbesök: 1500kr (1,5h)
Paket: 3800kr (4h)
Totalt: 5,5h

Alt 2:
Uppstartsbesök: 1500kr (1,5h)
Korta paketet: 2375kr (2,5h)
Totalt: 4h

För extra telefonkonsultation mellan besöken: 100kr/påbörjad halvtimme

Plats: Karlshamn eller hemma hos dig. (Milersättning samt restidsersättning för restid utöver 1h t&r tillkommer)

Instruktör & Hundpsykolog:
Marina Lindberg