Privatträning - Återbesök efter rådgivning/uppstartsbesök

Dessa timmar är de som efterföljs Uppstartssamtalet - och innefattar en skräddarsydd planering utefter era behov och det som uppkommit på uppstartsamtalet. 

Antingen är det mest fokus på praktiskt träning eller så blandas det med samtal, planering och praktik.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några "mirakelkurer" utan lösningen ligger i förståelse och i en massa jobb! Den som visar om vi tänkt rätt för att komma åt lösningen till problemet är ju hunden - och om den ska få en chans att förstå och hinna visa oss att den förstått vad vi vill så måste hunden ges tid, tålamod och träning. Det är Du tillsammans med din hund som gör förändringen! Jag som hundpsykolog och instruktör är "bara" kartläsaren. 
 

60 minuter enskild träning

Kostnad: 950kr/h

Plats: Karlshamn eller hemma hos dig. (Milersättning samt restidsersättning för restid utöver 1h t&r tillkommer)

Instruktör & Hundpsykolog:
Marina Lindberg