Priser

Problemutredningspaket 2700kr/paket
när du behöver få hjälp med ett mera komplext problem som
kan ta tid att lösa

 
Rådgivning 680kr/h
när du behöver kortare råd och enklare lösningar.
Kan även fungera som uppstartssamtal för att övergå till promlemutredningspaket

 
Privatträning 680kr/h
när du och/eller din hund vill träna enskilt 
 
Frågetimme 680kr/h
när du har allmänna frågor och funderingar tex inför valpköp
 
Restidsersättning:
(resor över 1h T&R från Tass om Hand)
200kr/h
Milersättning: 35kr/mil
Kvällstaxa (efter kl 18.00) +100kr/h
Helgstaxa (från kl 18.00 fredagar och helgdagar)  +125kr/h
Röd dag/aftontaxa dubbel ordinarie taxa

Medlemmar i Svenska Service- och Signalhundsförbundet har 10% rabatt på ordinarie priser. Gäller även stödmedlemmar.
Kom ihåg att uppge att du är medlem när du anmäler dig.