Priser

Problemutredningspaket 2375kr/ lilla paketet 3800kr/stora paketet
(plus uppstartsbesöket)
när du behöver få hjälp med ett mera komplext problem som
kan ta tid att lösa
2,5h träning lilla paketet
4h träning stora paketet

 
Uppstartsbesök/Rådgivning 1,5h 1500kr
när du behöver kortare råd och enklare lösningar.
Fungerar även som uppstartssamtal för att övergå till promlemutredningspaket samt återbesök som addas på timme per timme

 
Återbesök/Privatträning 950kr/h
Uppföljande enskilda träningstimmar efter uppstartssamtal/rådgivning 
 
Frågetimme 950kr/h
när du har allmänna frågor och funderingar tex inför valpköp
 
Restidsersättning:
(resor över 1h T&R från Tass om Hand)
 
200kr/h
Milersättning: 35kr/mil
Kvällstaxa (efter kl 18.00) +100kr/h
Helgstaxa (från kl 18.00 fredagar och helgdagar)  +125kr/h
Röd dag/aftontaxa dubbel ordinarie taxa

Medlemmar i Svenska Service- och Signalhundsförbundet har 10% rabatt på ordinarie priser. Gäller även stödmedlemmar.
Kom ihåg att uppge att du är medlem när du anmäler dig.