Villkor

 • Villkor för Hundfrisör/Trim finns på separat avtal. 
 • När du bokat rådgivning eller liknande ska avgiften betalas så den är Tass om Hand tillhanda senast dagen före ditt bokade besök. Betalas denna ej i tid riskerar du förlora din plats. I de fall besöket blir längre än den redan inbetalade tiden ska resterande belopp betalas omgående via swisch, kontant. 
 • När du bokat plats på kurs ska den vara betald senast en vecka före kursens startdatum. Betalas denna ej i tid riskerar du att förlora din plats. En betald plats är en bokad plats. 
 • Om kursanmälan sker med mindre än 7 dagars marginal till kursstart ska avgiften betalas in snarast och innan kursstart.
 • Avbokning måste ske skriftligen och du ska få bekräftelse av Tass om Hand.
 • Vid avbokning efter dina 14 dagar med ångerrätt debiteras du för 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning inom 14 dagar till kursstart debiteras du hela kursavgiften.
 • Om du behöver avboka en kurs på grund av medicinska skäl och kan uppvisa läkar- eller veterinärintyg betalas hela avgiften tillbaka.
 • Om du behöver hoppa av från en pågående kurs på grund av medicinska skäl och kan uppvisa läkar- eller veterinärintyg betalas avgiften tillbaka för den delen du inte kan utnyttja.
 • Om vi blir tvungna att ändra datum för kurser och ni inte har möjlighet att delta på nytt satt datum har ni rätt att få pengarna för det tillfället tillbaka. Dock ska detta meddelas i direkt samband med meddelandet om ny tid ges att du inte kan närvara för att detta villkor ska gälla.
 • Om din hund är aggressiv eller har starka rädslor måste du meddela detta innan du anmäler dig till kurs. Om detta ej görs kan vi på kurs neka dig att delta. Avgiften betalas då ej tillbaka. 
 • Du har läst och godkänt vår hantering av uppgifter enligt text som står under "GDPR" på Tass om Hands hemsida. www.tassomhand.se. Godkänner du inte dessa måste du skriftligen meddela detta till marina@tassomhand.se.
 • Du har läst och godkänt "Inför din kursanmälan" som finns att läsa under fliken "kursverksamhet"

 
Ångerrätt

 • Du har rätt att frånträda avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter du gjort bokningen. Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skriva ett klart och tydligt meddelande på mail om ditt beslut att frånträda avtalet till marina@tassomhand.se