GDPR - integritetspolicy

Tass om Hand  behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig.
Tass om Hand är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med genom att kontakta oss. Att vara kund hos Tass om Hand är frivilligt och det är också lämnandet av dina personuppgifter. Om du dock inte lämnar dina personuppgifter kan Tass om Hand inte bevilja dig köp av våra tjänster eftersom Tass om Hand behöver personuppgifterna för olika ändamål som framgår nedan.

Behandling baserad på fullgörandet av avtalsvillkoren och på Tass om Hands berättigade intressen. 
Som kund kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och IP-nummer samt din hunds datauppgifter (ras, kön mm.) registreringsuppgifter, chipnummer, försäkringsuppgifter och vaccinationsuppgifter. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt avtalsingång i Tass om Hand är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av avtalsvillkoren och för att Tass om Hand har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta avtalsadministrationen och för att kunna utföra vårt avtalsenliga arbete. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Tass om Hand ska kunna säkerställa kundernas identitet. Dina personuppgifter kommer att behandlas automatiskt i Tass om hands IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Tass om Hand samarbetar med för nödvändig behandling för Tass om Hands räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till Pieboda Redovisningsbyrå för bokföringshantering. Vi kan även använda ert och/eller er hunds/hundars namn vid publicering av bild/text på vår hemsida eller andra sociala medier, samt trycksaker (affischer mm). Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
Tass om Hand behandlar dina personuppgifter så länge du har avtal med oss eller till dess att du återkallar ditt samtycke. Tass om Hand kommer efter den endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag. Bilder, namn som sparats eller lagts upp på internet kommer sparas till minst 1/1-3000. Redan publicerade uppgifter raderas endast då du begärt få dessa borttagna via marina@tassomhand.se.

Dina rättigheter
Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till marina@tassomhand.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Tass om Hand önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar mail til oss, skickar in intresseanmälan eller att du ingår avtal med Tass om Hand bekräftar du att du godkänner vår personuppgiftshantering samt att du läst denna information om vår personuppgiftsbehandling. Skulle du ej godkänna detta måste du skicka mail till marina@tassomhand.se.
 
Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Tass om Hands hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna.