Svenska
Service- och Signalhundsförbundet

SoS – Svenska Service- och Signalhundsförbundet –
är en opolitisk, icke vinstdrivande organisation som bedriver bred assistanshundverksamhet. Vi testar, utbildar och certifierar assistanshundsekipage och instruktörer enligt internationell standard.

Förträning

Eftersom det kräver en hel del av hunden att arbeta som assistanshund är det viktigt att man redan från liten valp börjar ge hunden bra förutsättningar för att lyckas med sitt uppdrag. Det kan man göra genom att ta kontakt med en instruktör som arbetar med positiva, belöningsbaserade metoder och få hjälp med att bygga denna bra grund för hunden att stå på. En del utav SoS-instruktörer har särskilda utbildningar för dessa hundar sk Förträning. Man tränar så att hunden är tex nyfiken på  livet, positiv till människor och villig att lära sig nya saker. Man bygger även så hunden får ett gott självförtroende och självkänsla. 

Lämplighetstest

För att utbilda sin hund till certifierad tjänstehund i SoS gör man först ett lämplighetstest där hunden och ägaren får en beskrivning och bedömning av hundens egenskaper och reaktioner i olika situationer i förhållande till de krav som ställs på en blivande assistanshund. 

Man tittar på hundens reaktioner kring tex hälsning, hantering, lek, aktivering, hot och skott men även lite kring den allmänna lydnaden och kontakten med ägaren. 

Utbildningen

När man gjort en godkänd lämplighetstest parar förbundet ihop förare och hund med en SoS-instruktör, som tar kontakt med föraren och sedan drar utbildningen igång. Man träffas och tränar ca en gång per vecka/varannan vecka i början för att sedan sprida ut träffarna på ett sätt som känns bra för ekipaget. Vanligtvis dock minst en träff per månad. Förutom att träna mot målet att hunden ska hjälpa sin förare med specifika saker tex apportera saker eller öppna dörrar, tränar man hunden att klara av en viss nivå av vardagslydnad. Det är viktigt att hunden kan slappna av och utföra sitt arbete i alla miljöer så detta tränas mycket på. 

Halvtidskontroll

När man kommit ungefär halvvägs in i utbildningen, efter ca 6månader, åker man på en sk Förarutbildning en helg. Detta är en slags fördjupningsutbildning där teori varvas med praktik och där det checkas av så ekipaget är på rätt väg. Utbildningen hålls utav minst två SoS-instruktörer. 
På denna utbildningen kommer fler ekipage som har kommit ungefär lika långt i sin utbildning och det brukar vara en härlig helg med, förutom själva utbildningen, erfarenhetsutbyte och nätverkande. 

Examen

När ekipaget har tränat i ca ett år, och instruktören anser att man är redo, så åker man för ett par dagars intensiva dagar examen. Där genomgår man ett test på alla de saker som man tränat på under året och man testas i praktiska övningar i varierande miljöer. Flera ekipage gör sin examen samtidigt så man ha gott stöd från- inte bara instruktörerna, utan även andra ekipage. Examen hålls utav minst två cetifierade SoS-eximinatorer. Då man klarat sin examen byts det röda träningstäcket ut mot ett gult tjänstetäcke. 

Årsprov

Under resten av hundens tjänstgöring testas den årligen för att kontrollera att kunskaperna och färdigheterna finns kvar genom att man gör ett sk Årsprov. Den utförs utav minst två SoS-instruktörer och ekipagen får visa upp i stort sett de saker som man gjorde på examen. Årsprovet är till som en slags kvalitetssäkring för både förbundet och för föraren, så hunden funger som det är tänkt i sin tjänstgöring. Om problem uppstår finns instruktörerna till hands för att hjälpa till.  

Snabbfakta om SoS

 • Utbildar hundägare med funktionsnedsättning att träna sina hundar till certifierade assistanshundar (service-, signal- och medicinskt alarmerande hundar)
 • Specialutbildar och certifierar assistanshundsinstruktörer
 • Erbjuder specialträning för personer som behöver en förtränad hund
 • Kvalitetssäkrar årligen assistanshundarna enligt internationell standard
 • Är ackrediterat av och fullvärdig medlem i ADEu (Assistance Dogs Europe) och därmed medlem i ADI (Assistance Dogs International)
 • Arbetar aktivt för att öka tillgängligheten för förare med certifierade assistanshundar
 • Samverkar internationellt kring assistanshundsfrågor
 • Drivs gemensamt av förare och instruktörer
 • Erbjuder lång erfarenhet och ett starkt nätverk
 • Är en ideell, icke vinstdrivande förening
 • Välkomnar alla som vill bli medlemmar och stödja verksamheten och assistanshundarnaD
 • Drivs av medlemsavgifter, gåvor, bidrag och sponsring

Servicehunden

En servicehund hjälper ägaren med fysiskt funktionsnedsättning med praktiska vardagssysslor, där ägaren än befinner sig.
De plockar upp tappade föremål (alltid på kommando och ofta spontant), hämtar hjälp- larma till annan person och en hel massa annat som specialanpassat efter just den specifika ägarens behov och önskemål.

Exempel på detta kan vara att betala i butiken, dra rullstolen, trycka på knappar tex på övergångsställen, öppna och stänga dörrar, vara skickebud, bära saker, hämta telefonen, leta reda på nycklarna... etc! 
 

Signalhunden

En signalhund hjälper ägaren med hörselnedsättning eller dövhet att markera och påvisa ljud, där ägaren än befinner sig. 
Alla signalhundar markerar brandlarm och plockar spontant upp sådant som ägaren tappar eftersom ägaren inte kan höra att den tappar något. 
Utöver detta tränas de i en hel massa annat som är specialanpassat efter den specifika ägarens behov och önskemål.

Exempel på detta kan vara att påvisa när någon ropar, om dörrklockan eller telefonen ringer, när det kokar över på spisen, påvisa trafik, när babyn gråter...etc! 

Medicinskt alarmerande hunden

En medicinsk alarmerande servicehund -diabeteshund, epilepsihund och narkolepsihund- varnar/reagerar på ägarens förändrade hälsotillstånd. 

Diabeteshunden  markerar då ägarens blodsocket blir för lågt eller för högt. De kan även vid behov tex hämta blodsockermätare och mat, mobiltelefon, larma till annan person... etc

Epilepsihunden markerar inför ett annalkande epilepsianfall. Exakt vad den känner äv vet man inte- doft eller förändringar i den elektriska spänningen som finns i hjärnan vid anfall. Ägare varnas och kan ta sin medicin i tid, sätta sig "i säkerhet" för att undvika skador, larma till annan person...etc.