SMART Hundutbildning

I SMART Hundutbildning tränas sällskapshundar för att kunna hjälpa den funktionshindrade ägaren (eller barnet i familjen med funktionsnedsättning) i hemmet och underlätta i vardagen. 
Vad hunden tränas i att hjälpa till med är helt individuellt utefter ägarens behov.

Vad är SMART?

SMART är ursprungligen en engelskspråkig modell för att underlätta vid formulering av mål för projekt, försäljning, personlig utveckling osv. Modellen är speciellt användbar när mål skall sättas med fler inblandade då den ger ett gemensamt ramverk att hålla sig inom – i detta fall gäller det utbildningsformen.

På svenska kan man översätta modellen enligt följande:

  • Specifikt, målet skall vara tydligt och konkret.
  • Mätbart, målet skall vara mätbart t ex i tid, kvantitet och kvalitet.
  • Accepterat, jag vill jobba mot målet.
  • Realistiskt, målet är möjligt att göra för mig.
  • Tidsatt, målet har en tidsram.
SMART hundutbildning är inte en del i att hunden skall bli en certifierad assistanshund. I SMART görs inga tester före, under eller efter utbildningen varken på hund eller förare. Därmed delas inga tjänstetäcken ut eller andra certifikat inom SMART. Men ett diplom ges efter genomförd utbildning.
 

Hur går det till?

Ägaren, eller barnet i familjen, behöver ha en funktionsnedsättning där man kan se att familjens hund kan tränas för att hjälpa ägaren/barnet till ett ökat oberoende, trygghet och frihet. 

Man måste vara medlem i Svenska Service- och Signalhundsförbundet för att kunna ansöka och att delta, och efter man fått sin ansökan godkänd utser projektgruppen en personlig instruktör till deltagaren.

Allt träning sker i hemmet eller i närmiljön kring hemmet och det är ägaren själv som bestämmer vad som ska tränas in- inom ramen för SMARTs möjligheter. Det kan vara att tex öppna dörrar, apportera tappade föremål, markera brandvarnare med mera. Det kan även vara att man tränar hunden att tex leta reda på barnet med autism som gömt sig, och på så sätt avlasta föräldrarna. 

Utbildningen sker enligt SMARTs utarbetade utbildningsplan, med ett särskilt material utformat för att stötta och kunna utvärdera utvecklingen längs med vägen. I SMART Hundutbildning arbetar instruktören utifrån ett coachande förhållningssätt. 

Instruktören kommer ca en gång per månad hem till deltagaren för att träna praktiskt och även gå igenom en del värdefull teori. Hela utbildningen är max 12h lång och fördelas på det sätt som passar individen bäst, vanligtvis ca 6 träffar under 6 månader.  

För att ansöka eller om man är nyfiken på att veta mera går det bra att höra av sig till oss på: 

SMART KANSLI
Postadress
c/o Marina Lindberg
Varggatan 3
374 41 Karlshamn
Telefon 070-974 37 39
Mail: smart@soshund.se