Förberedande assistanshundskurs

Behöver du en assistanshund?
​Är du nyfiken och vill veta mera?
Tänker du skaffa valp med mål att utbilda den till assistanshund och vill ha de bästa förutsättningarna?
Har du hund och tror ni skulle kunna bli ett bra team?
Vill du gå en förberedande kurs för att korta utbildningsperioden på bästa sätt?


Målet för denna utbildning är att hunden i framtiden ska fungera som en hjälp i vardagen. Detta kräver en individanpassad och skräddarsydd utbildning för att ge hunden en stadig grund att stå på samt ett välutvecklat samspel mellan förare och hund, för att få ut max effekt av hundens närvaro i varje unik situation.

Hunden ska också tränas i att spontant ta rätt beslut i olika situationer som ofta uppkommer i vardagen. Därför krävs regelbunden förträning som bereder väg för valpen/unghundens utveckling och ökar chanserna för att hunden ska klara sin examen i framtiden.

Likaså kommer hundägaren att få god kunskap, via olika teoretiska delar, i att läsa hund, god kännedom för att förebygga stress och om inlärning för att kunna arbeta vidare med sin hund.


​Låt Tass om Hand och assistanshundsinstruktör Marina hjälpa dig med detta! 


Kontakta mig på 073 62 63 475 eller marina@tassomhand.se